MENU

barca pirati pentru documentarul Das Gold der Piraten 2011

scenograf Florentina Stere

pictura si patina impreuna cu Ionel Branzoi